Τι καλύπτει η ασφάλιση (έναντι τρίτων)

Εκτύπωση
  1. Για θάνατο ή σωματικές βλάβες σε τρίτα άτομα το συνολικό ποσό μπορεί να φθάσει μέχρι και τις 500.000€.
  2. Για υλικές ζημιές σε τρίτα άτομα (εξαιτίας δικού μας οχήματος) το ποσό μπορεί να φθάσει μέχρι τις 100.000€.
  3. Σε περίπτωση που το όχημα κλαπεί, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε.
  4. Καλύπτει επίσης τον οδηγό και τα έξοδα νοσηλείας του.
  5. Ο δεύτερος οδηγός δεν θα χρειαστεί να πληρώσει.
  6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς του οχήματος δεν πληρώνετε.